Napoléon Iii Tête

Période > Monnaie Royale

  • 20 Francs Or Napoléon Iii Tête Nue 1857 A Sortie De Coffre
  • 5 Francs Or Napoléon Iii Tête Nue 1859 A Ttb + Magnifique 5f
  • Pièce Or 20 Francs Napoléon Iii Tete Laurée 1862 A
  • 100frs Napoleon Iii Tete Nue 1857 A
  • Pièce Or 20 Francs Napoléon Iii Tete Laurée 1862 A