Napoléon Iii Tête

Personnage > Napoléon (1/2)

 • France 2 Francs Napoléon Iii Tête Nue Essai De Bouvet 1856 Pcgs Sp64
 • France 5 Francs Or Napoléon Iii Tête Laurée 1862 Bb Strasbourg 5f Tb+/ttb
 • Piece Or Napoléon Iii Empereur Tête Laurée 20 Francs
 • Second Empire Napoléon Iii 5 Francs Tête Nue 1859 Bb Strasboourg
 • Napoléon Iii 20 Fr Or 1866 Ttb Tête Lauree
 • Piece 20 Francs Napoleon 3,1859 Tête Nu
 • 20 Francs Or Napoléon 3 Tête Laurié 1864
 • Monnaie 20 Francs Or Napoléon Iii Tête Nue 1854 A
 • Monnaie 20 Francs Or Napoleon Iii Tête Nue 1857 A
 • Monnaie 20 Francs Or Napoléon Iii Tète Nue 1858 A
 • France 5 Francs Or Napoléon Iii Tête Laurée 1862 Bb Strasbourg 5f Ttb
 • Top Monnaie De 2 Francs Napoleon Iii Tete Nue Argent De 1856 A @ Paris @ Qualite
 • France 5 Francs Or Napoléon Iii Tête Nue 1856 A Paris 5f Ttb+/sup
 • 5 Francs Or Napoléon Iii Tête Nue 1859 A Ttb + Magnifique 5f
 • France 2 Francs Napoléon Iii Tête Nue Essai De Bouvet 1856 Pcgs Sp64
 • France 5 Francs Or Napoléon Iii Tête Nue 1858 A Paris 5f Ttb+/sup