Napoleon Iii Head

Corner

  • Monedas Napoleonic Napoleon Bonaparte Corner
  • In 1856 Emperor Napoleon Iii Corner
  • Gold Coin 20 Francs Gold Napoleon Iii Bare Head 1856 A Gold Coin France
  • Gold Coin 20 Francs Gold Napoleon Iii Laureate Head Various Years Gold Coin France
  • 50 Francs Gold 1857 To Paris Napoleon Iii Head Bare Pcgs Ms63 Gold Coin