Napoleon Iii Head

Bee

  • 20 Francs Or Napoleon Iii Head Naked 1855 Bb Anchor Bee T. B. E
  • 20 Francs Gold Napoleon Iii Head Bare 1856 Bb Bee / Anchor
  • 20 Francs Napoleon Iii Naked Head 1856 Bb Bee / Anchor
  • 20 Francs Or Napoleon Iii Head Nude 1855 Bb / Strasbourg Bee / Anchor
  • Rare 20 Francs Gold Napoleon Iii Head Nude 1856 Bb Bee / Anchor