Napoleon Iii Head

Métal > Or 900 / 1000

  • Piece Gold 20 Gold Francs Napoleon Iii Bareheaded 1855 A
  • Coin 20 Francs Gold Napoleon Iii Naked Head Various Years (1853-1860)
  • Gold Coin 20 Francs Gold Napoleon Iii Bare Head 1856 A Gold Coin France